Birou Executor Judecatoresc Temneanu Ionut - Executor Botosani

EXECUTOR JUDECATORESC BOTOSANI » PREZENTARE

Prezentare


Despre noi

         Biroul nostru îl are ca titular pe domnul Executor Judecătoresc Temneanu Ionuț, numit prin ordinul Ministrului Justiției nr. 603/C/2012.

         Biroul executorului judecătoresc Temneanu Ionuț este membru cu drepturi depline al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și al Camerei Executorilor Judecătorești de pe Lângă Curtea de Apel Suceava.

Competență

         Biroul nostru este competent să desfășoare activități de executare silită, constatări, inventarieri bunuri, oferte reale de plată urmate de consemnațiune, proteste de neplată a cambiilor și biletelor la ordin și aplicare măsuri asiguratorii în circumscripția Curții de Apel Suceava, respectiv în localitățile aflate în județele Botoșani și Suceava.

         Privitor la recuperarea pe cale amiabilă a creanțelor, notificarea actelor judiciare și extrajudiciare și comunicarea actelor de procedură, competența este la nivel național.

BEJ Temneanu Ionut - Executor Judecatoresc Botosani
Executor Botosani
Realizare site de prezentare Executor Judecatoresc