Birou Executor Judecatoresc Temneanu Ionut - Executor Botosani

EXECUTOR JUDECATORESC BOTOSANI » SERVICII

Servicii


Servicii oferite

         Biroul Executorului Judecătoresc Temneanu Ionuț desfășoară activități în următoarele domenii:

 • Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 • Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare
 • Comunicarea actelor de procedură
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecătorească
 • Constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă
 • Întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, după caz
 • Executări directe: evacuări, încredințarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului, puneri în posesie, grănițuiri, servituți, predări de bunuri, etc.
 • Executări indirecte: urmărirea mobiliară a creanțelor, urmărirea imobiliară a creanțelor, popriri
 • Consultații în legătură cu constituirea actelor execuționale
 • Orice alte acte sau operațiuni date de lege, în competența executorului judecătoresc

BEJ Temneanu Ionut - Executor Judecatoresc Botosani
Executor Botosani
Realizare site de prezentare Executor Judecatoresc